Wyciąg z protokołu posiedzenia Rektorskiej Komisji Świadczeń Socjalnych odbytego w dniu 4 listopada 2021 r.