Biuro Spraw Pracowniczych informuje, że rozpoczynają się wypłaty dofinansowania do wypoczynku dla pracowników administracji.

Dofinansowanie otrzymuje się: po uprzednim złożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania, wniosku o urlop oraz wpisaniu się na listę wypłat w Biurze Spraw Pracowniczych pokój nr 6 (2 tygodnie przed planowanym urlopem). Zgłoszenia przyjmujemy również telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: socjalny@uni.opole.pl