Biuro Spraw Pracowniczych informuje, że

od 10 marca 2022 r. do 10 maja 2022 r.

będą zbierane wnioski o przyznanie dofinansowania z ZFŚS (wczasy, świadczenie świąteczne). Wnioski należy składać przez EZD na Socjalny UO (konto techniczne) https://ezd.uni.opole.pl/

Prosimy nie skanować wypełnionego ręcznie wniosku, a w dokumentach w EZD wybrać wniosek, wypełnić elektronicznie i przesłać w

EZD na Socjalny UO (konto techniczne).

Nauczyciele akademiccy mogą przesyłać wypełnione wnioski do sekretariatu Instytutu, skąd trafią przez EZD zbiorczo na Socjalny UO (konto techniczne).

Pracownicy, którzy korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tylko w UO wypełniają również oświadczenie o kwocie wolnej od podatku (ulga podatkowa – obecnie 2 000,00 zł). Osoby, które mają więcej niż jedno zatrudnienie i korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnego u kilku pracodawców decydują, który pracodawca rozliczy ich z ulgi.

Ulga przysługuje tylko u jednego pracodawcy.

Wypełniając wniosek proszę zwrócić uwagę na poprawność danych. Należy wskazać konkretną jednostkę, w której pracownik jest zatrudniony (np. Instytut, biuro).

W przypadku dzieci należy koniecznie podać datę urodzenia (jest to niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczenia) oraz przedszkole, szkołę, uczelnie wyższą.

Osoby, których przychód za rok ubiegły (pierwsza kolumna w rozliczeniu rocznym
z US) przekracza 2 600,00 brutto na osobę w rodzinie składają tylko oświadczenie (nie ma potrzeby przedkładania PITu). Osoby, których przychód na członka rodziny jest mniejszy niż 2 600,00 brutto, w celu skorzystania z wyższego dofinansowania niż najniższe, zobowiązane są przedstawić do wglądu roczne rozliczenie z US (swoje i współmałżonka).

W sprawach technicznych (obsługa EZD) proszę kontaktować się z Zespołem ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, ezd@uni.opole.pl, tel. 77 452 70 86.

Załączniki

Pobierz: Oświadczenie
Pobierz: Wniosek