Biuro Spraw Pracowniczych informuje, że w związku z planowanymi zmianami regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do wczasów rozpocznie się w kwietniu. O szczegółach będziemy informować w kolejnych komunikatach.