Ogłaszam, że z powodu zapowiadanych wysokich temperatur  w dniu 25 lipca 2022 r. dzień pracy  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Opolskiego kończy się o  godzinie 14.00.

 

mgr Joanna Kostuś
z-ca Kanclerza UO