Biuro Spraw Pracowniczych informuje, że

świadczenie świąteczne z ZFŚS wypłacane będzie w dniach:

dla pracowników: 15.12.2021 r.

dla emerytów: 16.12.2021 r.

Kwoty dofinansowania uzależnione są od przychodu na członka rodziny.