Szanowni Państwo

W związku z opublikowaniem w dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105). ustawy nazywanej Polskim Ładem, Biuro Rachuby Wynagrodzeń przekazuje najistotniejsze informacje dotyczące zmian w obszarze Państwa wynagrodzeń. Prosimy o zapoznanie się z Informacją dla pracowników UO oraz załączonymi wzorami wniosków i oświadczeń.

W przypadku uznania za konieczne złożenia wniosków lub oświadczeń związanych z Nowym Ładem, prosimy o dostarczenie właściwych dokumentów po dniu 01.01.2022r. do Biura Rachuby Wynagrodzeń. Data dostarczenia dokumentów decyduje o dacie zastosowania wnioskowanych zmian i rozpoczyna się od miesiąca następującego po złożeniu dokumentów.

Dokumenty można dostarczyć w formie elektronicznej za pomocą systemu EZD lub w formie tradycyjnej.

W celu przekazania stosownych dokumentów w systemie EZD, należy założyć nową koszulkę, wybrać odpowiedni druk ( wniosek/oświadczenie) z formularzy. Wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym, zapisać i zaakceptować a następnie przesłać na skrzynkę techniczną Biura Rachuby Wynagrodzeń.