Szanowni Państwo
 
W portalu pracowniczym jest już możliwość składania oświadczeń o osiągniętych przychodach oraz wniosków o wczasy pod gruszą.
 
W pierwszej kolejności każdy z pracowników musi złożyć oświadczenie o osiągniętych przychodach. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych każdy pracownik podaje sumę wszystkich swoich opodatkowanych i niepodatkowych przychodów oraz współmałżonka (jeśli dotyczy) na podstawie rocznego zeznania z Urzędem Skarbowym za rok 2022. Przychody osiągnięte w poprzednim roku, nieuwzględnione w zeznaniu rocznym, również wpisujemy (zgodnie z informacją zamieszczoną w portalu pracowniczym). Każdy pracownik samodzielnie wpisuje dane dotyczące przychodów, dopiero na wezwanie pracownika Biura Spraw Pracowniczych, należy przedłożyć PITy do wglądu (roczne rozliczenie z US).
 
Po złożeniu oświadczenia o osiągniętych przychodach należy złożyć wniosek o dofinansowanie do wczasów pod gruszą. Warunkiem złożenia wniosku jest wskazanie planowanego 14 dniowego urlopu wypoczynkowego (liczymy dni kalendarzowe z sobotami i niedzielami, świętami oraz dniami rektorskimi).
 
W przypadku braku członków rodziny w portalu pracowniczym  (współmałżonek, dzieci do 24 roku życia – uczące się i niepracujące) należy zgłosić to drogą mailową na adres socjalny@uni.opole.pl.
 
Termin składania oświadczeń i wniosków o dofinansowanie do wczasów mija 31 maja 2023r.
 
Składanie wniosków nie wymaga posiadania VPN.
 
 
Pierwsze wypłaty dofinansowania planowane są w lipcu. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wczasów pod gruszą będzie złożony w portalu i zaakceptowany przez przełożonego urlop wypoczynkowy. Brak urlopu, mimo pierwotnej deklaracji we wniosku, skutkuje odłożeniem wypłaty w czasie (do czasu pojawienia się w portalu 14 dniowego urlopu).
 
 
Biuro Spraw Pracowniczych