W związku z decyzją REKTORA Uniwersytetu Opolskiego,
Biuro Spraw Pracowniczych wydłuża okres przyjmowania
wniosków o wczasy pod gruszą
do 30 czerwca 2022 r.