W sprawie wprowadzenia wyjątku od podstawowego sposobu prowadzenia czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw na Uniwersytecie Opolskim z wykorzystaniem dedykowanego systemy teleinformatycznego.