Ogłaszam, że w dniu 1 lipca 2022 r. dzień pracy  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Opolskiego kończy się o  godzinie 14. 

mgr Zbigniew Budziszewski
Kanclerz UO